Workshop Een andere kijk op Verslaving

Wednesday  27 December  2017  8:30 AM    Wednesday  19 December  2018 4:00 PM
Save Saved
Last update 20/12/2018
  11

Na de workshop beschik je niet over een draaiboek voor het beëindigen van een verslaving. Er komen geen pasklare oplossingen, concrete behandelplannen of methoden om verslaving te bestrijden. Maar je gaat met een bredere kijk naar huis. Je bent je bewust van een aantal zaken, die van invloed zijn op verslaving. En op basis van die bewustwording, kun je je begeleiding van verslaafden of naasten verbreden. En je kunt vervolgstappen zetten. En mocht je zelf verslaafd zijn of dreigen te raken: het inzicht dat tijdens de workshop ontstaat, levert zeker een bijdrage aan het stoppen of voorkomen van die verslaving. Dit omdat met een bredere blik naar verslaving gekeken wordt. En deze bredere kijk geeft nagenoeg altijd inzicht. Een inzicht op basis waarvan je verslaving anders bekijkt en wellicht beoordeeld dan voorheen. En mocht je zelf verslaafd zijn dan kun je besluiten anders met je verslaving om te gaan. En er mee te stoppen. Het inzicht kan ook net dát zijn wat je nodig hebt om een verslaving te voorkomen. En dit inzicht helpt elke naaste of professioneel begeleider keuzes te maken. Wat wil en kan ik doen? Wat is helpend en wat niet?

workshop
Nearby hotels and apartments
www.deroestenburgh.nl
3b roestenburgseweg, dinther, 5473
www.deroestenburgh.nl
3b roestenburgseweg, dinther, 5473