Nijjiersdûk Aldtsjerk by Café Moarkswâl

Monday  1 January  2018  2:30 PM    Monday  1 January  2018 8:30 PM
Save (55) Saved (56)
Last update 02/01/2018
  2012

Fris en fruitich it nije jier '2018' begjinne yn Aldtsjerk mei de nijjiersdûk by Café Moarkswâl.
Om 15.00 oere sille de echte strijders út de Trynwalden en omkriten wer de gewaagde sprong meitsjen yn de moark fan Aldtsjerk. Nei dy tiid is der wer gelegenheid om waarme poeiermolke of in kop snert te ûntfange fan Henk en Jannie Breeuwsma.
Iederien is wolkom en jou jimme op foar de sprong by it cafe!

Nearby hotels and apartments
Café Moarkswâl
Van Sminiaweg 107, Oudkerk, 9064, Netherlands
Café Moarkswâl
Van Sminiaweg 107, Oudkerk, 9064, Netherlands
Is this your event? Claim it now

Make sure your information is up to date. Plus use our free tools to find new customers.