Nieuwe Religies

Tuesday  22 May  2018  7:45 PM    Tuesday  22 May  2018 9:30 PM
Save (1) Saved (2)
Last update 23/05/2018
  329

Het idee van secularisering begon in de twintigste eeuw steeds meer de boventoon te krijgen en nog steeds hebben velen in Nederland het idee dat religie aan het verdwijnen is. Vanuit een modern, seculier oogpunt wordt er gekeken naar religieuze entiteiten in binnen- en buitenland. Hiertegenover komen er steeds meer religieuze groepen en stromingen op.

Kerkgemeentes als de pinkstergemeente blijven groeien, er worden Goden gezocht in spaghetti-monsters en steeds meer elementen uit Oosterse filosofieën worden gebruikt om het leven op een eigen manier invulling te geven. Waarom ontstaat deze steeds grotere versplintering van religieuze entiteiten? En wat zegt dit over de spirituele behoefte van de Nederlander? Deze vragen willen we graag aan de orde stellen op deze avond. Dit willen we doen aan de hand van een inleidende lezing over secularisme en nieuwe religieuze entiteiten. Vervolgens zullen er twee gasten aan het woord komen die wat gaan vertellen over hun ervaring binnen een specifieke religie.

Spreker:
Katja Rakow is universitair docent Religiewetenschappen aan de UU. Ze is gespecialiseerd in moderne religies, met name in de Pinkstergemeenschap en ontwikkelingen in Tibetaans boeddhisme in de westerse wereld.

Gerbrig Deinum is lid van de scientology-kerk.

courses philosophy politics
Nearby hotels and apartments
Instituto Cervantes
Domplein 3, Utrecht, 3512, Utrecht, Netherlands
Instituto Cervantes
Domplein 3, Utrecht, 3512, Utrecht, Netherlands