Nationaal Energiedebat 2017: Transitie centraal of decentraal

Thursday  9 March  2017  6:30 PM    Thursday  9 March  2017 11:00 PM
Save (9) Saved (10)
Last update 10/03/2017
  5

De transitie van fossiele naar duurzame energie gaat tergend langzaam, en het is maar de vraag of we de klimaatdoelstellingen van Parijs wel waar kunnen maken.

Toch lijkt er vanalles te gebeuren als het gaat om energietransitie. Grote windparken op zee worden gepland, maar tegelijk zijn burgers druk doende om zonnepanelen op hun daken te leggen. “Smart Grids” worden ontwikkeld om de flexibele wind- en zonne-energie te koppelen aan de ‘stabiele’ bestaande energiemix. Lokale overheden hebben her en der potjes voor duurzame energie, en waar die ontbreken organiseren ondernemingen zelf creatieve oplossingen voor duurzame initiatieven.

Om al die initiatieven te koppelen en te zorgen voor een duurzame energievoorziening lijkt een centraal georganiseerd beleid onontbeerlijk. Tegelijk remt de centrale aansturing allerlei creatieve initiatieven op lokaal niveau. Instituties blijken ook moeilijk te veranderen door de huidige belangen in fossiele brandstoffen, waardoor zelfs sprake van tegenwerking lijkt t.a.v. de energietransitie.

In het Nationaal Energiedebat leggen we dan ook de vraag voor of de energietransitie op centraal of decentraal niveau tot een succes kan leiden. En om de boel wat aan te scherpen; wij vieren vandaag de decentrale initiatieven als de redding voor ons klimaat, daar de ‘grote instituties’ moeilijk ombuigen.

Wij dagen u uit om hierover met elkaar van gedachten te wisselen, om te komen tot dé oplossing voor een vlotte energietransitie.

Nearby hotels and apartments
Nieuwspoort
Lange Poten 10, The Hague, 2511, Netherlands
Nieuwspoort
Lange Poten 10, The Hague, 2511, Netherlands
Event from vvm.info