Museum Universiteit

Sunday  5 November  2017  11:30 PM    Monday  6 November  2017 11:59 PM
Save Saved
Last update 07/11/2017
  860

Op zondag 5 november a.s. organiseert RUG/Campus Fryslân in samenwerking met het Fries Museum en Tresoar een nieuwe editie van de Museum Universiteit. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Invloeden Eerste Wereldoorlog
In de Nederlandse geschiedschrijving is de Eerste Wereldoorlog lange tijd sterk onderbelicht geweest. De laatste jaren wordt echter duidelijk dat in politiek en economisch opzicht het tijdperk van de 'Grote Oorlog' ook voor het neutrale Nederland van groot belang is geweest. In deze periode werden immers ingrijpende grondwetswijzigingen doorgevoerd of voorbereid die tot op de dag van vandaag de politieke spelregels mede bepalen.

In economisch opzicht wordt inmiddels naar de periode 1914-1918 verwezen als de bakermat van enkele van onze belangrijkste economische instituties. Hier werden de wederzijdse verhoudingen tussen staat en maatschappij opnieuw afgebakend en voor langere tijd vastgelegd. Tegelijkertijd moet deze centrale rol van de Eerste Wereldoorlog niet overdreven worden. Er was ook zeker sprake van continuïteit en een bevestiging van vooroorlogse verhoudingen. In deze lezing zal de vraag worden gesteld naar het belang van de Eerste Wereldoorlog voor de geschiedenis van Nederland.

Tom Schuringa
Tijdens de Museum Universiteit vertelt drs. Tom Schuringa, docent-promovendus Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, over zijn onderzoek naar de invloeden van de eerste wereldoorlog op de Nederlandse politiek en economie. Vragen als ‘Wat is de betekenis van de Grote Oorlog voor de politieke realiteit van vandaag?’ en  ‘Wat zijn de belangrijkste indicatoren van historische verandering en stabiliteit, en hoe onderzoeken we die?’ komen aan bod. Ook waar een eenduidig antwoord niet mogelijk is, zal er stof tot nadenken worden gegeven.

Details
Datum: zondag 5 november 2017
Tijd: 11.30 uur
Locatie: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Reserveer uw kaartje

education
Nearby hotels and apartments
Tresoar
Boterhoek 1, Leeuwarden, 8911, Friesland, Netherlands
Tresoar
Boterhoek 1, Leeuwarden, 8911, Friesland, Netherlands
Event from