Lunchlezing Gerhild van Rooij: 'Hannekemaaiers, seizoensarbeiders onderweg'

Thursday  18 July  2019  12:30 PM    Thursday  18 July  2019 1:30 PM
Save Saved
Last update 19/07/2019
  1911

Hannekemaaiers (Hollandgangers) waren buitenlandse 'seizoenarbeiders' in de hooibouw. Soms bleven ze om granen en herfstgewassen te oogsten of ze kwamen in het voorjaar al vlas en suikerbieten uitdunnen en wieden. Een aantal van deze gastarbeiders verkocht meegebrachte waren. De ‘kiepkerels’ en marskramers, zoals  de Westfaalse textielhandelaren, legden zich daarop toe. Bedrijven als C&A, Vroom & Dreesman en Peek & Cloppenburg zijn opgericht door marskramers. Anderen werkten bij dijken aanleggen, turfsteken, op blekerijen, steenbakkerijen, walvis- of koopvaardijvaart.

Nearby hotels and apartments
Tresoar
Boterhoek 1, Leeuwarden
Tresoar
Boterhoek 1, Leeuwarden
Event from eventbrite.nl