Lunchlezing Gerhild van Rooij: 'Hannekemaaiers, seizoensarbeiders onderweg'

Lunchlezing Gerhild van Rooij: 'Hannekemaaiers, seizoensarbeiders onderweg'
Image from eventbrite.nl
Thu 18 July 2019
Thursday 18 July 2019
12:30 PM - 1:30 PM
Ended

Hannekemaaiers (Hollandgangers) waren buitenlandse 'seizoenarbeiders' in de hooibouw. Soms bleven ze om granen en herfstgewassen te oogsten of ze kwamen in het voorjaar al vlas en suikerbieten uitdunnen en wieden. Een aantal van deze gastarbeiders verkocht meegebrachte waren. De ‘kiepkerels’ en marskramers, zoals  de Westfaalse textielhandelaren, legden zich daarop toe. Bedrijven als C&A, Vroom & Dreesman en Peek & Cloppenburg zijn opgericht door marskramers. Anderen werkten bij dijken aanleggen, turfsteken, op blekerijen, steenbakkerijen, walvis- of koopvaardijvaart.

1941 Views - 19/07/2019 Last update
Tresoar
Boterhoek 1, Leeuwarden

Event from
eventbrite.nl

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Boterhoek 1, Leeuwarden

The best nearby experiences from our partners


Discover more events in Leeuwarden
Discover nowTresoar
Boterhoek 1, Leeuwarden

Event from
eventbrite.nl


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 
 
 
 
Your changes have been saved.