KEK on Tour bij FrieslandCampina!

KEK on Tour bij FrieslandCampina!
Image from eventbrite.nl
Thu 18 July 2019
Thursday 18 July 2019
5:30 PM - 8:30 PM
Ended


Het Klimaatakkoord vereist de installatie van meer wind- en zonne-energie op land en ook de landbouwsector kan een steentje bijdragen aan de doelstellingen. Een toekomst met windmolens in het veld, zonneweiden op landbouwgrond, energiewinning uit mest en stal, daken vol met zonnepanelen: wordt de boer naast agrariër ook energieleverancier?

Maar "wie wind zaait zal storm oogsten" en zo ligt ook hier een uitdaging: er is lokale weerstand, soms worden boeren zelfs bedreigd. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet is niet vanzelfsprekend. Hoe maken lokale overheden, projectontwikkelaars, boeren en netbeheerders dit tot een gezamenlijk succes? En hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt in samenspraak met de omgeving? Hierover gaan we op 18 juli in discussie met onder meer Ynte de Vries (FrieslandCampina), Bram Brouwer (Berenschot) en Wouter Beukeboom (agrariër).

17:30 uur Inloop

20.00 uur Afsluiting Programma

20:30 uur Borrel bij Gasterij de Wagenmeester

200 Views - 19/07/2019 Last update
FrieslandCampina
4 Stationsplein, Amersfoort, 3818 LE, UT, Netherlands

Event from
eventbrite.nl

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

4 Stationsplein, Amersfoort, 3818 LE, UT, Netherlands

Browse other venues in Amersfoort
Discover now

The best nearby experiences from our partners


Discover more events in Amersfoort
Discover nowFrieslandCampina
4 Stationsplein, Amersfoort, 3818 LE, UT, Netherlands

Event from
eventbrite.nl


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
 
 
 
 
Your changes have been saved.