KEK on Tour bij FrieslandCampina!

Thursday  18 July  2019  5:30 PM    Thursday  18 July  2019 8:30 PM
Save Saved
Last update 19/07/2019
  175

Het Klimaatakkoord vereist de installatie van meer wind- en zonne-energie op land en ook de landbouwsector kan een steentje bijdragen aan de doelstellingen. Een toekomst met windmolens in het veld, zonneweiden op landbouwgrond, energiewinning uit mest en stal, daken vol met zonnepanelen: wordt de boer naast agrariër ook energieleverancier?

Maar "wie wind zaait zal storm oogsten" en zo ligt ook hier een uitdaging: er is lokale weerstand, soms worden boeren zelfs bedreigd. Ook de aansluiting op het elektriciteitsnet is niet vanzelfsprekend. Hoe maken lokale overheden, projectontwikkelaars, boeren en netbeheerders dit tot een gezamenlijk succes? En hoe zorg je ervoor dat dit gebeurt in samenspraak met de omgeving? Hierover gaan we op 18 juli in discussie met onder meer Ynte de Vries (FrieslandCampina), Bram Brouwer (Berenschot) en Wouter Beukeboom (agrariër).

17:30 uur Inloop

20.00 uur Afsluiting Programma

20:30 uur Borrel bij Gasterij de Wagenmeester

Nearby hotels and apartments
FrieslandCampina
4 Stationsplein, Amersfoort, 3818 LE, UT, Netherlands
FrieslandCampina
4 Stationsplein, Amersfoort, 3818 LE, UT, Netherlands
Event from eventbrite.nl