Facilitators Netwerken / Networking in Groningen

Facilitators Netwerken / Networking in Groningen
Image from meetup.com
Fri 15 October 2021
Friday 15 October 2021
0:00 AM
Ended

Faciliteervrienden, friends of facilitation,

In verband met het plannen, verzoek ik aan te geven of je van plan bent om deel te nemen aan een netwerk bijeenkomst van facilitators over faciliteren van gemeenschappen in energietransities in Groningen op vrijdagmiddag 15 oktober.

In order to make plans, I request that you indicate whether you intend to participate in a network meeting of facilitators on facilitating communities in energy transitions, on friday afternoon Oktober 15th.

--

In samenwerking met Rianne ten Veen organiseren we een netwerkbijeenkomst voor facilitators in Groningen op vrijdag 15 oktober.
Uiteraard binnen de door de overheden gestelde regels.

De bijeenkomst valt samen met de IAF Global Facilitation Summit, de 24-uurs online conferentie. https://www.iaf-world.org/site/the-facilitation-summit-2021

De bijeenkomst staat open voor leden van de IAF en allen die belangstellen in het faciliteren.

Als leidraad gebruiken we het faciliteren van gemeenschappen in (energie)transities.

Taal: afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Voorlopig programma
- 13.00 Ontvangst
- 13.30 Opening met IAF-EME chair (on line)
- 14.30 - 16.00 een ronde met (parallel) workshops en/of "Open Space"
- 16.15 Feedback / rapportage ronde
- 17.00 Afsluiting
- 17.30 Borrel en parallel algemene leden vergadering IAF-Netherlands
- 18.00 IAF Global Summit (12.00 h New York)
- 18.30 Maaltijd (op eigen kosten)

Verwachtte bijdrage in de kosten: 5 euro

---

In collaboration with Grunniger Power https://grunnegerpower.nl/ and Rianne ten Veen, we are organizing a network meeting in Groningen on Friday 15 October. Of course within the rules set by the authorities.

The meeting coincides with the IAF Global Facilitation Summit, the 24-hour online conference. https://www.iaf-world.org/site/the-facilitation-summit-2021

The meeting is open to members of the IAF and all those who are interested in facilitating.

As theme we ve choosen Facilitating Communities in Energy Transitions.

Language: depending on the composition of the group.

Preliminary program
1. 13.30 Reception
2. 14.00 Opening - with chair IAF EME (on line)
3. 14.30 - 16.00 a round with (parallel) workshops and/or "Open Space"
4. 16.15 Feedback/reporting round
5. 17.00 Closing
6. 17.30 Drinks and parallel general members meeting IAF-Netherlands
7. 18.00 IAF Global Summit (12.00 h New York)
8. 18.30 Meal (own expense)

Expected contribution to the costs: 5 euro

1741 Views - 16/10/2021 Last update
food
BusinessCenter The Rock
Atoomweg 6B, Groningen, NL
Event from
meetup.com

Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event

Nearby hotels and apartments

Atoomweg 6B, Groningen, NL

Browse other venues in Groningen
Discover now


Discover more events in Groningen
Discover now


BusinessCenter The Rock
Atoomweg 6B, Groningen, NL
Event from
meetup.com


Are you an event organizer?
Create events for free. They will be immediately recommended to interested users.
Create event
  1. Groningen
  2. Facilitators Netwerken / Networking in Groningen
 
 
 
 
Your changes have been saved.