Eva Bullens en Floortje Zonneveld – I wonder if I should become a glacier

Thursday  30 May  2019  7:30 PM    Thursday  30 May  2019 9:30 PM
Save Saved
Last update 31/05/2019
  516

Een gletsjer is een eeuwenoud personage dat jaren aan kennis, ervaring en energie diep in de kern heeft opgeslagen. Kunstenaars Eva Bullens en Floortje Zonneveld zien de gletsjer, die Floortje als gids op Spitsbergen van dichtbij ervaart, als een symbool van traagheid en archivering. Hoe zou het voelen om onderdeel te zijn van de natuur, zoals een gletsjer of een tuin? Zij nemen je mee op een ontdekkingstocht door De Nieuwe Tuin en nodigen je uit om je perspectief op je leefomgeving te kantelen.
Door middel van vier artistieke acties worden de zintuigen geopend. Met stof en Siberisch krijt (een soort houtskool) maken deelnemers afdrukken van een steen, stronk of gras, om dat wat je voelt in beeld uit te drukken. Op speciaal zonnepapier wordt een compositie gemaakt met verschillende materialen uit de tuin, om te zien hoe de zon de tuin aanraakt. Wat zou het favoriete uitzicht van de tuin zijn? Met een spiegel en een camera wordt dit uitzicht vastgelegd. En tot slot buigen deelnemers zich met de oren over hun eigen aanwezigheid in de tuin door middel van een geluidsopname met een richtmicrofoon. De foto’s en zonneprints worden ter plekke verder ontwikkeld.
Floortje neemt een aantal van de resultaten mee naar Spitsbergen, waar ze met bewoners een beeldende dialoog aangaat met het materiaal. In een workshop in september wordt hier een vervolg aan gegeven.

Eva Bullens en Floortje Zonneveld

Eva Bullens en Floortje Zonneveld maken co-creatie concepten in publieke ruimtes en geven kunstworkshops. Eva ontwerpt met haar bureau Collective Practice samenwerkingen voor bedrijven, buren en professionals. Floortje specialiseert zich in conceptontwikkeling en vormgeving van kunstprojecten voor musea, festivals en educatie. In 2018 volgde zij de opleiding Arctic Nature Guide op Spitsbergen en werkt daar nu regelmatig als gids en als workshopleider voor kunstcentrum Artica.

Thursday Night Workshop


Maak kennis met de ontwerppraktijk van denkers, makers en ontwerpers. Zij dagen je uit om kritisch te kijken naar de wereld om je heen, geven de technieken aan en delen hun werkwijzen. Deze workshop is gerelateerd aan het actuele programma Neuhaus in Het Nieuwe Instituut.

Thursday Bite

Eet voorafgaand aan de Thursday Night een hapje mee met sprekers, gasten en medewerkers van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Café biedt om 18.00 een lichte vegetarische maaltijd aan. Dinervouchers à € 7,70 zijn tot een dag tevoren te krijgen via de Tickets-link op de pagina van de betreffende Thursday Night. Wegens verbouwing van Het Nieuwe Café vindt de Thursday Bite op een andere plek plaats.
Het Nieuwe Instituut behoudt zich het recht voor om bij minder dan 5 aanmeldingen de workshop te annuleren of te verplaatsen.
Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door, zodat iemand anders de kans krijgt om mee te gaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A glacier is an ancient character with years of knowledge, experience and energy stored deep in its core. The artists Eva Bullens and Floortje Zonneveld see the glacier, which Floortje experiences at close quarters in her work as a guide on Spitsbergen, as a symbol of slowness and the process of storage in an archive. What would it feel like to be a part of nature, like a glacier or a garden? They take you through De Nieuwe Tuin on a journey of discovery and invite you to shift your perspective on the world around you.

Your senses are opened by means of four artistic actions. Participants use textile and Siberian chalk (a sort of charcoal) to make prints of a stone, stump or grass to express visually what they feel. They make a composition on special photosensitive paper with a variety of materials from the garden to see how the sun caresses the garden. What would your favourite view of the garden be? You can record this view with a mirror and a camera. Finally, participants lend their ears to their own presence in the garden by means of an audio recording with a directional microphone. The photos and solar prints are developed further on the spot.

Floortje will take a number of the results to Spitsbergen to initiate a visual dialogue with the material with residents. There will be a follow-up in a workshop in September.


Eva Bullens and Floortje Zonneveld

Eva Bullens and Floortje Zonneveld make co-creation concepts in public spaces and give art workshops. With her bureau Collective Practice, Eva designs collaborative projects for businesses, neighbours and professionals. Floortje specialises in concept development and design of art projects for museums, festivals and education. She trained as an Arctic Nature Guide on Spitsbergen in 2018 and now works there regularly as a guide and a workshop leader for the Artica art centre.

Thursday Night Workshop

Explore the design practice of thinkers, makers and designers. They will challenge you to think critically about the world around you and share their techniques and insights from their working methods. This workshop is related to the current programme Neuhaus at Het Nieuwe Instituut.

Thursday Bite

Before Thursday Night Live! you can grab a bite to eat with the speakers and staff of Het Nieuwe Instituut. At 18:00 Het Nieuwe Café will serve a light vegetarian meal. Dinner vouchers are available for € 7.70 up to a day before the particular Thursday Night event via the Tickets link.

Het Nieuwe Instituut reserves the right to cancel or move the workshop if there are less than five applications.
If you are unable to attend, please inform us as soon as possible so that someone else can attend.

music art food nightlife ice cream workshop vegetarian photography
Nearby hotels and apartments
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25, Rotterdam, 3015, ZH, Netherlands
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25, Rotterdam, 3015, ZH, Netherlands
Event from eventbrite.nl