Eva Bullens en Floortje Zonneveld – I wonder if I should become a glacier

Thursday  30 May  2019  7:30 PM    Thursday  30 May  2019 9:30 PM
Save Saved
Last update 08/05/2019
  95

Ga in gesprek met een gletsjer, een eeuwenoud personage dat jaren aan kennis, ervaring en energie diep in de kern heeft opgeslagen, met een lichaam dat uitzet en zich weer langzaam terugtrekt. Door de opwarming van de aarde vragen we aan de gletsjer, symbool van traagheid, om snel te veranderen. Ook de brief verdwijnt langzaam uit beeld nu tijd steeds vluchtiger is geworden. Kunstenaars Eva Bullens en Floortje Zonneveld nodigen deelnemers uit hun verbeeldingskracht te laten spreken en een brief te schrijven aan de gletsjer als verbeelding van de tijd.

In de tuin werken deelnemers aan een eigen beeldtaal en leggen ze de tijd vast in een beeldende brief. Eva en Floortje nemen de brief mee naar Spitsbergen, waar ze met bewoners een antwoord terug formuleren in dezelfde beeldtaal. In een workshop in september wordt een vervolg gegeven aan dit materiaal.

Eva Bullens en Floortje Zonneveld

Eva Bullens en Floortje Zonneveld maken co-creatie concepten in publieke ruimtes en geven kunstworkshops. Eva ontwerpt met haar bureau Collective Practice samenwerkingen voor bedrijven, buren en professionals. Floortje specialiseert zich in conceptontwikkeling en vormgeving van kunstprojecten voor musea, festivals en educatie. In 2018 volgde zij de opleiding Arctic Nature Guide op Spitsbergen en werkt daar nu regelmatig als gids en als workshopleider voor kunstcentrum Artica.

Thursday Night Workshop


Maak kennis met de ontwerppraktijk van denkers, makers en ontwerpers. Zij dagen je uit om kritisch te kijken naar de wereld om je heen, geven de technieken aan en delen hun werkwijzen. Deze workshop is gerelateerd aan het actuele programma Neuhaus in Het Nieuwe Instituut.

Thursday Bite

Eet voorafgaand aan de Thursday Night een hapje mee met sprekers, gasten en medewerkers van Het Nieuwe Instituut. Het Nieuwe Café biedt om 18.00 een lichte vegetarische maaltijd aan. Dinervouchers à € 7,70 zijn tot een dag tevoren te krijgen via de Tickets-link op de pagina van de betreffende Thursday Night. Wegens verbouwing van Het Nieuwe Café vindt de Thursday Bite op een andere plek plaats.
Het Nieuwe Instituut behoudt zich het recht voor om bij minder dan 5 aanmeldingen de workshop te annuleren of te verplaatsen.
Mocht u verhinderd zijn, geef dit dan zo snel mogelijk door, zodat iemand anders de kans krijgt om mee te gaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Start a conversation with a glacier, an ancient character with years of knowledge, experience and energy stored deep in its core, with a body that expands and then slowly retracts. Global warming calls upon the glacier, symbol of slowness, to change rapidly. The letter is also gradually disappearing from view now that time has become more and more ephemeral. The artists Eva Bullens and Floortje Zonneveld invite participants to exercise their imagination and to write a letter to the glacier as an image of the time.

In the garden, participants work on their own visual idiom and record the time in a visual letter. Eva and Floortje take the letter to Spitsbergen, where they formulate a reply with residents in the same visual idiom. This material will be followed up in a workshop in September.

Eva Bullens and Floortje Zonneveld

Eva Bullens and Floortje Zonneveld make co-creation concepts in public spaces and give art workshops. With her bureau Collective Practice, Eva designs collaborative projects for businesses, neighbours and professionals. Floortje specialises in concept development and design of art projects for museums, festivals and education. She trained as an Arctic Nature Guide on Spitsbergen in 2018 and now works there regularly as a guide and a workshop leader for the Artica art centre.

Thursday Night Workshop

Explore the design practice of thinkers, makers and designers. They will challenge you to think critically about the world around you and share their techniques and insights from their working methods. This workshop is related to the current programme Neuhaus at Het Nieuwe Instituut.

Thursday Bite

Before Thursday Night Live! you can grab a bite to eat with the speakers and staff of Het Nieuwe Instituut. At 18:00 Het Nieuwe Café will serve a light vegetarian meal. Dinner vouchers are available for € 7.70 up to a day before the particular Thursday Night event via the Tickets link.

Het Nieuwe Instituut reserves the right to cancel or move the workshop if there are less than five applications.
If you are unable to attend, please inform us as soon as possible so that someone else can attend.

culture art food nightlife ice cream workshop vegetarian
Nearby hotels and apartments
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25, Rotterdam, 3015, ZH, Netherlands
Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25, Rotterdam, 3015, ZH, Netherlands
Event from eventbrite.nl