Cosmic Singing Circle - 26 mei - Special Goodbye Kirtan

Sunday  26 May  2019  5:00 PM    Sunday  26 May  2019 10:15 PM
Save Saved
Last update 23/05/2019
  122

???????? for ENGLISH scroll down
⭐ Laatste Cirkel in Schiedam voorlopig ⭐
Eline en Sefrijn gaan verhuizen naar het bos. Daarom zingen we nog 1 keer samen in dit prachtige pand bij The Monkies. De plek die ons zo veel heeft gegeven. Een plek voor verbinding met onszelf en elkaar, voor een doorlopend onderzoek naar samen leven als community, voor heilige rituelen en zo zo zo zo veel magische zangcirkels.
Deze editie maken we daarom extra feestlijk met een wat langere potluck vanaf 17.00
(met extra veel kleurrijke taart?! ????)
Ook nodigen we iedereen met een muziekinstrument uit deze mee te nemen.
>> GEEN PANIEK! <<
We gaan nadenken over een voortzetting van deze zangcirkels. Misschien met lagere frequentie, waarschijnlijk na de zomer, maar wie weet al wel weer eerder. Er blijven (voor nu) nog wel andere Monkies in het pand wonen.
(Heb je een strippenkaart met nog open strippen? Stuur ons een berichtje)
⭐ OVER DE AVOND ⭐
Cosmic Singing Circles zijn een unieke expressie van klank die het hart kan openen en de geest tot rust brengt. We verbinden met onszelf en met elkaar in de muziek. Samen herinneren we de magie van alles wat we doen, voelen en horen.
Cosmic Singing’ combineert elementen van mantra zingen, stembevrijding, muziektherapie en meditatie. De bijeenkomsten zijn voor alle leeftijden en alle niveaus. Je hebt geen ervaring met muziek of meditatie nodig.
~~~~~~~~~~~
Nieuwsgierig?
Lees meer hieronder of
stuur Cosmic Circle een bericht om mee te doen.
~~~~~~~~~~~
⭐ WAT KAN JE ERVAREN? ⭐
???? Meer innerlijke rust ????
Soms is je hoofd vol met gedachten. Door zingen en meditatie kan je meer innerlijke rust en stilte ervaren. Muziek en klank hebben een effect op de geest en het lichaam, bewust en onbewust, wat je helpt om te ontspannen en dieper te luisteren.
???? Vrije zelfexpressie ????
Misschien hebben je ouders of een leraar ooit gezegd: ‘Jij kan echt niet zingen’. Zo veel mensen hebben hun stem weggestopt en zingen niet meer. Deze avond herinneren we samen dat als je een stem hebt, je kan zingen. Cosmic Singing gaat niet over mooie of lelijke klanken. Het gaat over uitdrukken wat er in nu in je leeft.
❤ Een open hart ❤
We maken ruimte om aanwezig te zijn in ons hart. Een prachtige beoefening om alle emoties welkom te heten. Soms vrolijk of extatisch, en ook verdrietig of pijnlijk. Dit kan helpen om stress en onderdrukte emoties los te laten, zodat je meer vrijheid en doorstroming voelt.
⭐ WAT GAAN WE DOEN? ⭐
We zingen simpele liederen: Boeddhistische chants, Hindoeïstische mantra’s , Rainbow liedjes, zen gedichten, vrije klanken of iets nieuws. We spelen ook met onze stem door diverse oefeningen. Meditatie en stilte zijn belangrijke ingrediënten tijdens deze avond. Elke avond ontwikkelt Cosmic Circle een nieuw programma, ontworpen voor dit moment.
???? Luister: https://soundcloud.com/cosmiccircle/sets/kirtan-special-sunday-18-mar-2018
Programma (let op, start 17.00!)
17.00 - Potluck - deel je favoriete vega(n) gerecht/taart
19:30 - Start - Begeleide meditatie
19:45 - Cosmic Singing
20:45 - Pauze met thee en koekjes :)
20:55 - Cosmic Singing
21:55 - Ligconcert met piano & viool
22:10 - Checkout en afsluiten
22:15 - Einde
⭐ MEEDOEN? ⭐
Stuur Cosmic Circle een FB bericht of whatsapp:
Sefrijn - 0628701780
Eline - 0639861221
En we maken een plekje voor jou in de cirkel ♥
⭐ PRIJS ⭐
Los kaartje - €15
Cosmic 4-Strippenkaart - €50
4 Cosmic events voor €12,50 (17% korting)
Je kan dit bestellen bij binnenkomst tijdens de avond
⭐ LOCATIE ⭐
The Monkies
Noordvest 23
3111PE Schiedam
⭐ Over COSMIC CIRCLE
Cosmic Circle faciliteert en katalyseert het individuele en collectieve proces van ont-dekken en herinneren van Liefde. Sefrijn en Eline organiseren circles, ceremonies, concerten, maken kunst, workshops en retraites, meditaties en individuele sessies.
Sefrijn is multi-instrumentalist, studeerde diverse vormen van meditatie en heeft een passie voor improvisatie, creatie, muziek, dans en stilte. Hij werkt als muzikant, faciliteert meditaties en retraites en is ecstatic dance dj.
Eline is muziektherapeut met haar eigen praktijk Muzikind. Ze ontwikkelde haar eigen methode die oa werkt met klankschalen en is afgestemd op astrologie, kwintencirkel, chakra’s, planeten en elementen. Een grote inspiratie is de verbinding tussen klank en beweging.
❓ FAQ ❓
➡ Moet ik altijd meezingen?
Nee, je mag ook stil zijn en luisteren. Of even liggen.
➡ Moet ik heel de avond stilzitten?
Nee, voel je vrij om zo te bewegen als jij wil. Dansend, zittend of liggend bijvoorbeeld.
➡ Mag ik mijn instrument meenemen?
Ja, leuk! Stuur ons vooraf wel even een berichtje.
➡ Ik vind dit eng!
Je bent niet alleen, dat komt vaker voor. Maar weet, je bent deze avond vrij om te voelen wat jij wil. Wil je zingen? Of stil zijn? Lachen? Huilen? Je bent welkom.
➡ Kan ik gratis parkeren?
Op zondag kan je gratis parkeren achter het pand.
https://www.prettigparkeren.nl/kaart/!Schiedam/Noordvest-23/
Staat je vraag er niet tussen? Stuur ons een PM :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
. ENGLISH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
⭐ Be welcome for a new circle
Cosmic Singing Circles are a unique expression of sounds, opening the heart and calming the mind. We connect to ourselves and each other through music, remembering the sacredness of everything we do, feel and hear.
Cosmic Singing’ combines elements of mantra singing, voice liberation, music therapy and meditation. The events are open to all ages and all levels of experience. No musical knowledge or meditation training required.
Curious?
Read more below or send us a message to join.
⭐ THINGS YOU MIGHT EXPERIENCE ⭐
???? Peace of mind ????
Sometimes our mind is filled with thoughts. By singing and meditation we can experience more inner peace. Music and sound have an impact on a subconscious level of the mind and body that helps you to relax and listen more deeply.
???? Free self expression ????
Maybe a teacher or parent once said to you: ‘You cannot sing’. So many of us have repressed our voice and stopped singing. We assure you, if you have a voice, you can sing! Cosmic Singing is not about singing beautiful or ugly. We sing to express what is alive inside.
❤ Opening the heart ❤
We create space to be present in our heart. We practice welcoming all our emotions, sometimes happy or ecstatic, as well as painful or sad. This can help to release stress and repressed feelings, to experience more freedom and aliveness.
⭐ SO WHAT DO WE DO? ⭐
We sing simple songs: Buddhist prayers, Hindu mantras, Rainbow songs, shamanic sounds, zen poems, or something new. We also play with the voice through various exercises. Meditation and silence are important ingredients during the night. For every event Cosmic Circle creates a new program, designed for that evening.
???? Listen: https://soundcloud.com/cosmiccircle/sets/kirtan-special-sunday-18-mar-2018
Program (slight different schedule)
17.00 - Potluck dinner - bring your favourite vega(n) dish
19:30 - Start - Guided meditation
19:45 - Cosmic Singing
20:45 - Break with tea and cookies :)
20:55 - Cosmic Singing
21:55 - Relaxing concert with piano & violin
22:10 - Checkout and closing the circle
22:15 - End
⭐ SIGNUP ⭐
Send Cosmic Circle a FB message or whatsapp:
Sefrijn - 0628701780
Eline - 0639861221
And we will create a space for you in the circle
⭐ Pricing options ⭐
Single Ticket - €15
Cosmic Card - €50
Visit 4 Cosmic events for €12,50 (17% discount)
You can order this at the start of the event
⭐ LOCATION ⭐
The Monkies
Noordvest 23
3111PE Schiedam
⭐ About COSMIC CIRCLE
Cosmic Circle facilitates and catalyses the individual and collective proces of uncovering and remembering Love. Sefrijn and Eline organise circles, ceremonies, concerts or make art. We offer workshops and beautiful retreats, meditation and individual sessions.
Sefrijn is a multi-instrumentalist, he studied various forms of meditation and has a passion for improvisation, creation, music, dance and silence. He works as a musician, guides meditation and retreats and is an ecstatic dance DJ.
Eline is a music therapist with her own practice Muzikind. She developer her own method, which works with singing bowls, integrating astrology, the quint circle, chakras, planets en elements. A big source of inspiration is the connection between sound and movement.

food
Nearby hotels and apartments
The Monkies
Noordvest, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland
The Monkies
Noordvest, Schiedam, Zuid-Holland, Nederland